سفارش تبلیغ
صبا
نوای دل

عید قربان است و تو باید اسماعیلت را قربانی کنی

 اسماعیل تو چیست؟

معشوقت؟ خانواده ات؟ آبرویت؟ ، شغلت؟ پولت؟  جانت؟
.
.
.
نیازی نیست که کسی بداند، باید خود بدانی و خدا

عید قربان بر عاشقان مبارک . سیدعلی افشاری

عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،


عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان مبارک

عید قربان بر عاشقان مبارک . سیدعلی افشاری

ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!

ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!

آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب

آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی!

عید قربان مبارک . نوای دل

صدای پای عید می آید.

عید قربان عید پاک ترین عیدها است

عید سر سپردگی و بندگی است.

عید بر آمدن انسانی نو

از خاکسترهای خویشتن خویش است.

عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است

که به قرب الهی رسیده اند.

عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است

این عید مبارک
 

عید قربان مبارک . نوای دل

بارالها
مقدر فرما آنچه ذبح می شود نفسانیت من باشد
به پای ربانیت تو
التماس دعا


نوشته شده در تاریخ شنبه 93 مهر 12 توسط سید علی افشاری (منتظر افرا)
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin

==============================================