شعبان که مَهِ سُرور هر مرد و زن است
تابان ز وجود جلوه چار تن است

هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین
هم مولد پاک حجت بن الحسن است
اعیاد شعبانیه مبارک . سیدعلی افشاری
اللهم عجل لولیک الفرج